img32

Workshop PIXELab 2019

Ngày 07/11/2019 PIXELab và AIC HCM đã tổ chức thành công buổi workshop giới thiệu giải pháp an ninh PIXELab tại Hồ Chí Minh. ——————-…

Xem chi tiết
TIN TỨC CÔNG TY

Workshop PIXELab 2019

Ngày 07/11/2019 PIXELab và AIC HCM đã tổ chức thành công buổi workshop giới thiệu giải pháp an ninh PIXELab tại Hồ Chí Minh. ——————-…

Xem chi tiết
TIN TỨC CÔNG NGHỆ